Мониторинг на хотел Гергана

Хотел „Гергана“ се намира в курорта „Албена“. Хотелът граничи с река „Батовска“ (част от резервата Балата) от едната страна и с Черно Море от другата.

Втората половина на Юни 2014, постоянните дъждове с 80 l/m2 причиняват много наводнения и застрашават сериозно устойчивостта на хотела. Придошлата река частично разрушава лоби бара и прилежащите площи. Основите на хотела са подмити.

ПРОЕКТЪТ Е ЗАВЪРШЕН ЗА 20 ДЕНА

Нашите дейности за извършени невероятно ефективно с минимално обременяване на околната среда и малки разходи.

Инсталиране на автоматична система за мониторинг

– Дилатометри
– Инклинометри
– Даталогер

 

1 – Възстановяване на речното корито с шпунтови стени
2 – Възстановяване и усилване на основите с jet grouting
3 – Противоерозионна защита на западния бряг на реката

Дата логер– събиране на информацията от околните сензори и изпращане на данните във фирмения Клауд.

Хоризонтални инклинометри – следене на наклона в 2 оси.

Втори дата логер и вертикален инклинометър – инсталиран в една от стаите.

Дилатометри – следене на размера на пукнатините.