IoT в строителството

ЗА ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ВСЯКО ЕДНО РЕШЕНИЕ Е НЕОБХОДИМА
НАДЕЖДНА И ДОБРЕ СТРУКТУРИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Осъществяването на постоянен мониторинг върху инфраструктурни
обекти и процеси има за цел да осигури контрол чрез постигане:
• Постоянна информираност за случващото се;
• Анализ на данните с постоянна оценка за бъдещото развитие на процесите;
• Своевременно известяване за потенциално опасни явления и събития.

Ако не можеш да го измериш, не можеш да го контролираш!

Кои са някои от честите проблеми?
• Отдалеченост на обектите на наблюдение;
• Липса на комуникационна инфраструктура;
• Липса на автоматизирана система за мониторинг;
• Липса на централизирано управление на данните;
• Липса на пълна картина и подценяване на рисковете.

Свържете се с нас

КОИ СМЕ НИЕ

ЕКИПЪТ

Експертиза и мултидисциплинарен подход от високо квалифициран екип.

СТРУКТУРА

Инженери с богат практически и академичен опит. Хардуерни експерти в сферата на сензорите. Софтуерни експерти с над 20 годишен опит в сферата на високо надеждни системи.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидротехническа инфраструктура. Специализирано геотехническо строителство. Гражданско и индустриално строителство. ВЕИ.

МОДУЛНОСТ

Управление на данните. Облекчена инсталация. Универсално приложение. Надеждност. Лесна и достъпна употреба. Изпращане на нотификации.

ОПИТ

Комплексни SCADA системи за ВЕЦ. Инсталиране на с-ми за наблюдение на аварийни строителни обекти. Мениджмънт на многомилионни инвестиционни проекти.

KNOW-HOW

Комбиниране на съществуващи технологии. Иновативни проекти

ПРОДУКТЪТ

ЦЕЛИ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДАННИ

Модулната система за мониторинг има за цел:
• Да поддържа различни типове устройства;
• Да обработва, анализира и визуализира надеждно генерираните данни;
• Автоматично криптиране и архивиране на данните;
• Лесна и достъпна употреба;
• Бърза адаптация към нови задачи.

Модулната система създава нова екосистема която контролира и наблюдава всяко едно звено по всяко време на денонощието, седем дни в седмицата.

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМАТА

... И НАШИТЕ УСЛУГИ

Комплексен инженеринг и цялостни решения за конкретния обект или групата от обекти на мониторинг.

Адаптиране на системата към нуждите на конкретния обект. В това число неограничена интеграция към вече съществуващи системи и/или сензори:
Софтуерно – Интегриране в съществуваща SCADA или инсталиране на контролери на наши собствени сървъри.
Хардуерно – Интегриране на вече инсталирани на обекта сензори. Проверка и ре-калибрация на сензорите, подновяване на дефектирали сензори и др.

Независим, отдалечен и надежден достъп до генерираните данни при най-високо ниво на защита.

ОПИТ

ПОЛЕВИ ИЗПИТВАНИЯ

ПЕНЕТРАЦИИ

ИНКЛИНОМЕТЪР

ПРЕСИОМЕТЪР

ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ МВЕЦ ЛАКАТНИК

Обработка и визуализиране на данните в лесен за употреба софтуер. Архивиране на данните. Залагане на алгоритъм на пределни граници на стойностите. Известяване на оператора при надвишаване на предварително зададените граници.

Вижте

ХОТЕЛ ГЕРГАНА

Възстановяване на речното корито с шпунтови стени. Възстановяване и усилване на основите с jet grouting. Противоерозионна защита на западния бряг на реката.

Вижте

ЯЗОВИР ДОЛНО ЕЗЕРО

Изграждане на противофилтрационна завеса с помощта на технологията Jet grouting по дължина на стената. Възстановяване на интегритета на отводнителния канал. Реконструкция на преливника. Подмяна на старите затворни съоръжения с нови.

Вижте