ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ МВЕЦ ЛАКАТНИК

Обработка и визуализиране на данните в лесен за употреба софтуер. Архивиране на данните. Залагане на алгоритъм на пределни граници на стойностите. Известяване на оператора при надвишаване на предварително зададените граници.

Вижте

ХОТЕЛ ГЕРГАНА

Възстановяване на речното корито с шпунтови стени. Възстановяване и усилване на основите с jet grouting. Противоерозионна защита на западния бряг на реката.

Вижте

ЯЗОВИР ДОЛНО ЕЗЕРО

Изграждане на противофилтрационна завеса с помощта на технологията Jet grouting по дължина на стената. Възстановяване на интегритета на отводнителния канал. Реконструкция на преливника. Подмяна на старите затворни съоръжения с нови.

Вижте