Мониторинг на язовир Долно Езеро

Комплексът е построен 1927г. и през годините са извършвани няколко рехабилитации и частични реконструкции.
Микроязовирът се намира източно от Златна Панега в община Ябланица, област Ловеч.

Язовир Долно Езеро е главен елемент от водоснабдителната система на Златна Панега снабдявайки 13 села и градове с над 28 000 души в общините Луковит, Ябланица и Червен Бряг.

Потребители на водата от Долно Езеро са:
• ВиК АД Ловеч
• Златна Панега Цимент АД.

През април 2018 обектът е обявен за аварирал заради увеличената инфилтрация през стената и отказ на затворните съоръжения (саваци) и намален дебит на преливниците.

Възстановителните дейности и подобрения на състоянието на язовир Долно Езеро включват:
• Изграждане на противофилтрационна завеса с помощта на технологията Jet grouting по дължина на стената;
• Възстановяване на интегритета на отводнителния канал;
• Реконструкция на преливника;
• Подмяна на старите затворни съоръжения с нови.

Обектът не разполага с мониторингова система или постоянен персонал отговорен за поддръжката.
По време на възстановителните дейности беше инсталирана система за мониторинг с отдалечен достъп.

– Дилатометри
– Инклинометри
– Термометри

 

1 – Стена;
2 – Отводнителен канал с 2 савака;
3 – Преливник;
4 – Тепавица;
5 – Помпена станция ВиК Ловеч;
6 – Помпена станция на Златна Панега Цимент АД.

През месец Юли с началото на инжекционните дейности на обекта бяха инсталирани и сензорите за следене на поведението на непреливаемата каменно зидана стена и прилежащите ѝ съоръжения.